Diagnoza zaburzeń Integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna to proces neurologiczny polegający na odczuwaniu, rozpoznawaniu i organizacjibodzców zmysłowych docierających do nas z otoczenia tak by było można wykorzystać je w celowym działaniu.

Terapia Integracji sensorycznej polega na poprawie procesów sensorycznych, dzięki czemu prowadzimy do poprawy zachowania dziecka.

Zaburzenia integracji sensorycznej przejawiają się:

  • nadwrażliwość na bodźce sensorycznelub ruch;
  • nazbyt niski albo wysoki poziom aktywności ruchowej;
  • nadpobudliwość;
  • trudności z koordynacją;
  • impulsywność;
  • opóźnienie rozwoju mowy oraz trudności w nauce.

 

Dowiedz sie wiecej o symtomach i zaburzeniach integracji sensorycznej..

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.