Duchowość

Misją wykonywanie medytacji Psychoterapia Kraków jest deautomatyzacja, alias neutralizacja  niechcianych impulsów tudzież pragnień, które odciągają człowieka odkąd realizacji dojrzałych procesów rozwojowych. Chrześcijańskie praktyki medytacyjne , a dodatkowo mindfulness ze swej istoty posiadają właśnie dążyć do odkrycia a kultywowania “prawdziwego ja”, które przeważnie uwikłane jest w różne dylematy rozwojowe.

Deautomatyzacja polega na tym, że “struktury psychologiczne, które organizują, ograniczają, selekcjonują tudzież interpretują dane dostarczane nam drogą percepcji… zostają czasowo zawieszone, anulowane”. Celem tych struktur psychologicznych jest gwarancję poczucia stabilności tudzież orientacji w świecie, które powstają w następstwie selektywnego procesu przetwarzania informacji poprzez człowieka. Mimo, że powstające struktury stanowią orientacyjny natomiast projektowy obraz rzeczywistości, to odznacza je duża odporność na zmiany , a oprócz tego tendencje aż do usztywniania swoich struktur, żeby zapewnić wrażenie “stąpania po twardym gruncie”.  Deautomatyzacja Duchowość to zapobieżenie schematycznego sposobu działania umysłu oraz uroczyste rozpoczęcie go na inne sposoby poznania, które upowszechniają ludzkiemu doświadczeniu ukryte odsetek rzeczywistości.

 

Tags: , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.