Organizacja Pożytku Publicznego

Historia Organizacja Pożytku Publicznego
1992 – powołanie i zarejestrowanie Fundacji w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy.
1992 – zdobycie praw własności do parceli pod adresem ul. Widłakowa 58 w Krakowie pod przyszłą budowę Fundacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie
1995 – skompletowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia budowy.
1998 – uzyskanie zezwolenia na budowę i rozpoczęcie I etapu tworzenia.

Tags: , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.