Pomoc publiczna jako bardzo ważny element w stosunkach międzyludzkich

Pomoc publiczna może być udzielona przez osoby prywatne, firmy prywatne lub rządy. Standardy określają dokładnie te rodzaje przelewów, które liczą na pomoc publiczną. Na przykład, informacje dotyczące pomocy mogą lub nie mogą zawierać przekazów dla celów wojskowych: przytoczę jedną instancję, USA włączyły pomoc wojskową w 1957 roku, ale już nie jest najchętniej stosowanym środkiem pomocy, “Dziennik. Pomocy Rozwojowej “(ODA) jest  opracowany przez Komitet Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Organizacja Narodów Zjednoczonych, Bank Światowy, i wielu naukowców używa DAC, figurę ODA jako swoją główną postać pomocy, ponieważ jest łatwo dostępna i najczęściej dokładnie obliczona w czasie i między krajami. DAC składa się z 22 najbogatszych narodów zachodnich uprzemysłowionych oraz UE, jest forum, na którym opracowują swoje polityki pomocy.
Pomoc publiczna i pomoc w nagłych przypadkach jest szybką pomoc podawaną ludziom w bezpośrednim zagrożeniu przez osoby, firmy lub rządy, aby przynieść ulgę w cierpieniu, w trakcie i po sztucznych nagłych przypadkach (jak wojny) i klęski żywiołowe. Termin często niesie ze sobą narodowy wydźwięk, ale nie zawsze tak jest. Jest to często odróżniane od pomocy rozwojowej poprzez skoncentrowaniu na łagodzeniu cierpień spowodowanych przez klęski żywiołowe lub konflikt, a nie usunięcie powodów ubóstwa i niezaradności.
Świadczenie pomocy humanitarnej lub działań humanitarnych polega na świadczeniu elementarnych usług (takich jak pomoc jedzeniową, aby zapobiec śmierci głodowej przez agencje pomocy oraz zapewnienia finansowania lub rzeczowe usługi (np. logistyki i transportu), zwykle przez agencje pomocy lub Rząd państwa dotkniętego klęską. Pomoc humanitarna różni się od interwencji humanitarnej, co wymaga włączenia sił wojskowych do ochrony ludności cywilnej z brutalnego ucisku lub ludobójstwa, wspieranych przez kraj.

Pomoc publiczna jak widać jest bardzo potrzebna w każdej sytuacji i trzeba się nią zająć, bo dzięki temu mamy pewność, że nikomu nie wydarzy się żadna krzywda. Należy pomagać, gdyż prawdopodobnie my sami kiedyś będziemy potrzebować takiej pomocy gdy znajdziemy się w jakiejś ciężkiej sytuacji. Wtedy też możemy zwrócić się nie tylko do urzędów, ale również do innych osób, które z chęcią nam pomogą.

Tags: , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.