Odpowiedzialność elektryka

W zgodzie z przepisami prawa polskiego wykonywanie instalacji elektrycznej wymaga posiadania odpowiednich uprawnień. Montaż, naprawa instalacji elektrycznej oraz wszystkie prace konserwacyjne i naprawcze w zakresie instalacji to czynności, które utworzyć może wyłącznie bielsko elektryk. Wraz z uprawnieniami nabywa on, bowiem szereg umiejętności, które sprawiają, iż praca z instalacją pod napięciem staje się bezpieczna. Bielsko elektryk ma możliwość, zatem projektować całą instalację elektryczną nieruchomości, a także planować układ poszczególnych sieci. Do jego zadań należy również montaż instalacji elektrycznych, który w każdym momencie musi odbywać się w zgodzie ze sporządzoną dokumentacja techniczną. Doświadczony bielsko elektryk ma możliwość również instalować i uruchamiać różnego rodzaju urządzenia i maszyny elektryczne. Jego funkcja obejmuje też regulowanie parametrów ich pracy. Misją elektryka jest wykonywanie przeglądów technicznych urządzeń elektrycznych, a ewentualnie ich konserwacja i niezbędne naprawy.

Tags: , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.