Sposoby prezentacji wahań kursu walut

Analiza techniczna wydaje się być jednym z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych przez uczestników giełdy Forex. Jest to jednocześnie dziedzina, która podlega ciągłemu rozwojowi. Wykorzystując metody statystyczne umożliwia ona dokonywać pewnych prognoz opartych na analizie zjawisk, które miały już miejsce oraz dodatkowo zostały zbadane i opisane liczbowo. Niewątpliwie jednym z najważniejszych procesów wykorzystywanych w analizie technicznej jest badanie tak zwanych wykresów cenowych. Wykresy te odzwierciedlają wahania kursów walut w czasie. Z pewnością badanie danych przedstawionych w takiej formie jest znacznie łatwiejsze, niż analizowanie danych przedstawionych jedynie za pomocą umieszczonych w tabelach liczb. Należy jednak zaznaczyć, iż inwestorzy uczestniczący na rynku Forex starają się dostosować dostępne narzędzia do swoich wymagań , a oprócz tego potrzeb.

 

 

Dlatego również wykresy cenowe mogą różnić się między sobą. Po pierwsze, różnica ta może dotyczyć oznaczonych na wykresie interwałów czasowych. Dzieje się tak dlatego, iż różni inwestorzy mogą być zainteresowani badaniem zmian kursów zachodzących w różnych ramach czasowych. Jednego uczestnika rynku transakcji walutowych interesować mogą wahania obserwowane w przeciągu jednego dnia, inny uczestnik natomiast woli analizować wahania obserwowane w przeciągu pięciu minut. Drugą różnicą, jaką możemy tutaj zauważyć, jest zastosowany typ wykresu. W statystyce bardzo często spotykamy wykresy kołowe, słupkowe, czy liniowe. Wykresy cenowe najczęściej prezentowane są w trzech formach. Pierwsza z nich to wykres liniowy, który wydaje się być najprostszym sposobem oznaczania wahań kursów. Bardziej zaawansowane formy wydają się stanowić tak zwane wykresy świecowe oraz wykresy słupkowe.

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.