Terapia Integracji Sensorycznej

Integracja sensoryczna to proces, w którym dane odbierane ze wszystkich zmysłów są cały czas segregowane, rozpoznawane, analizowane aż w końcu integrowane tak, aby mogła wykształcić się adekwatna reakcja. Prawidłowo przebiegające procesy integracji sensorycznej są podstawą do właściwej procedur ruchowych, percepcji wzrokowej, słuchowej, mowy, komunikacji społecznej, odwagi i kreatywności w działaniu , a ponadto wielu innych funkcji.

Pomoc w przypadku zaburzeń Si koryguje m.in.: koncentrację uwagi, pamięć, planowanie ruchu, napięcie mięśniowe, które są podstawą umiejętności szkolnych.

Poprzez dostarczenie kontrolowanej ilości doznań sensorycznych zwłaszcza przedsionkowych, proprioceptywnych, oraz dotykowych stymulujemy dziecko do formułowania takich reakcji adaptacyjnych, które zwiększają integrację tych doznań.

Metoda terapii integracji sensorycznej przeznaczona jest dla dzieci z:

  • nadwrażliwością, a także obniżoną reaktywnością na bodźce: np. dotykowe, ruchowe, węchowe, wzrokowe, słuchowe, smakowe,
  • Zaburzeniami równowagi,
  • Opóźnionym rozwojem ruchowym, niezgrabnością ruchową,
  • Opóźnionym rozwojem mowy.

Na świecie Terapia Integracji Sensorycznej (SI) jest szeroko stosowana u dzieci z problemami szkolnymi a także w zaburzeniami koncentracji uwagi.|Metoda Terapii SI powstała na bazie teorii spełniającej kryteria metodologiczne. Jej skuteczność została dowiedziona wieloma testami klinicznymi.

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.