Formacje-szczegół pozornie nieistotny

Giełda Forex jest rynkiem o sporej płynności. Charakteryzuje się on również sporą wrażliwością na działania podmiotów, będących jego uczestnikami. Dlatego także sporą rolę odgrywać mogą tu nawet drobne szczegóły, na które osoba stawiająca pierwsze kroki na tym rynku z pewnością nie zwróciłaby uwagi. Przykład mogą stanowić tutaj tak zwane formacje. Zdefiniować można je jako specyficzne ułożenia wykresu cenowego. Mimo, iż z pewnością nie miałyby one znaczenia dla osób posiadających jedynie podstawową wiedzę o rynku transakcji walutowych, mają one jednak spore znaczenie dla sytuacji mającej miejsce na giełdzie walutowej. Dzieje się tak dlatego, iż reagują na nie doświadczeni inwestorzy. Należy również zaznaczyć, iż ich reakcje na określone formacje są podobne, dlatego również działania te mają zbiorowy charakter.

 

 

W związku z tym wpływają one na zachowanie całego rynku. Widać więc, iż warto poświęcać czas, aby poszerzać zasób wiedzy oraz dodatkowo ćwiczyć analizowanie wykresów. Odpowiednie umiejętności pozwalają bowiem dostrzegać wręcz drobne sygnały zapowiadające określone sytuacje na rynku, co może przełożyć się na wzrost zysku. Wróćmy jednak do formacji. Zasadniczo można podzielić je na dwie grupy. Pierwsza z nich dotyczy formacji charakterystycznych dla tak zwanego trendu bocznego , a dodatkowo kontynuacji trendu o charakterze wzrostowym lub spadkowym. Druga grupa formacji charakterystyczna jest natomiast dla sytuacji, w których dochodzi do odwrócenia trendu. Na wykresie formacje te można odnaleźć w końcowych obszarach występowania trendu. Należy też zaznaczyć, iż istnieje pewne ułatwienie w ich poszukiwaniu. Formacje, które znaleźć można przy końcu trendu spadkowego bardzo często stanowią bowiem odwrócenie tych formacji, które znaleźć można w końcowej fazie trendu wzrostowego.

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.