Fundacja Kraków

Historia

Organizacja Pożytku Publicznego powołana została w 1992 roku. Osoby zaangażowane w Organizacja Pożytku Publicznego kontynuują swoją pracę od ponad 30 lat. W tym czasie członkowie podejmowali różnego stylu działania mające na celu pomaganie osobom wychowującym osoby upośledzone, rozpowszechnienie dylematu na szczeblu lokalnym i międzynarodowym: powstawanie lobbingu, podtrzymywanie relacji interpersonalnych pomiędzy rodzinami zaangażowanymi w Fundację , a ponadto osobami upośledzonymi, angażowanie osób upośledzonych do różnych aktywności, zgodnie z indywidualnymi zdolnościami. Fundacja stanowi kontynuację i dopełnienie działań L’Arche założonego we Francji przez Jean Vanier (w Polsce “Wiara i Światło”), w który członkowie Fundacji zaangażowani są od lat 80-tych. “Wiara i Światło” to grupy 10-40 ludzi (upośledzone umysłowo dzieci, młodzież i dorośli, ich rodzice , a dodatkowo przyjaciele czyli opiekunowie upośledzonych) spotykające się choćby raz na 30 dni na przyjacielskich spotkaniach, dzieleniu się przeżyciami, zabawie, nauce i świętowaniu. Organizują prócz tego wakacyjne obozowiska, formacje, pielgrzymki: jest to czas radości i ożywienia dla ludzi z umysłowym upośledzeniem , a oprócz tego czas wytchnienia dla ich rodziców.
Od momentu powołania Fundacja podjęła starania o wybudowanie Mieszkania architektonicznie dostosowanego dla potrzeb niepełnosprawnych. Po uzyskaniu prawa własności do parceli i uzyskaniu zezwolenia na budowę w roku 1998, rozpoczęła pracę. Od tego czasu Dom Opieki Dożywotniej wybudowała Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 1880 m2 z poddaszem użytkowym, w stanie surowym zamkniętym.

Tags: , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.