Jak instalować

instalatorstwo elektryczneynku mieszkalnym wymaga podjęcia szeregu działań. Gdy posiadamy już projekt instalacji przystąpić możemy do fizycznego jej tworzenia. Ponieważ instalatorstwo elektryczne wykonywać ma możliwość wyłącznie uprawniona osoba, to ona w chwili obecnej pracuje przy przygotowaniu złącz i przewodów. W domach wielorodzinnych do poszczególnych mieszkać energię elektryczną doprowadzić można z wewnętrznych linii zasilających, czyli z pionów prowadzonych wzdłuż klatek schodowych, czy również korytarzy. instalatorstwo elektryczne przewiduje, iż dla mieszkań znajdujących się w jednej klatce schodowej prowadzona będzie jedna linia zasilającą. Jeżeli już natomiast w mieszkaniu posiada być umieszczony odbiornik energii elektrycznej o mocy przekraczającej 3,3 kW wówczas powinno się do takiego lokalu mieszkalnego doprowadzić oddzielną linię energetyczną. Ażeby chronić instalację poprzez rozmaitymi przeciążeniami , a oprócz tego zwarciami stosowane są powszechnie bezpieczniki. Pomiędzy nich wymienić można bezpieczniki topikowe, samoczynne , a oprócz tego różnicowoprądowe.

Tags: , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.