Jak ustrzec się przed dłużnikami?

Wszyscy wiemy, że zweryfikowanie wiarygodności partnera jest podstawowym czynnikiem wyznaczania ryzyka biznesowego. Wieloletnia współpraca pozwala nabrać wzajemnego zaufania i ułatwia kontakty handlowe. Jednak co zrobić, gdy partner nie jest nam dobrze znany i nie ma żadnych referencji? Czy istnieje prosta i niezawodna metoda sprawdzenia jego wiarygodności? Nie ma niestety dającego stuprocentową pewność rozwiązania. Możemy jednak znacznie obniżyć ryzyko korzystając z taniego i powszechnie dostępnego źródła informacji — Biura Informacji Gospodarczej: KRD, InfoMonitorczy ERIF.

BIG nie oferuje jedynie jednorazowego sprawdzenia wiarygodności partnera. Jeżeli ktoś budzi nasze szczególne wątpliwości, możemy również zlecić monitorowanie zmian informacji gospodarczych i zawczasu dowiedzieć się o problemach z płynnością finansową partnera. Dzięki rejestrom dłużników możemy zareagować zanim będzie za późno.

InfoMonitor zapewnia dostęp do tych samych informacji, z których korzystają wielkie banki i sieci telekomunikacyjne. Za pośrednictwem Biura uzyskujemy również dostęp do danych z Biura Informacji Kredytowej i Związku Banku Polskich. Powszechność i bogactwo rejestrów BIG InfoMonitor zapewnia im wysoką skuteczność.

Jeżeli jednak nie ustrzeżemy się przed wyborem niewiarygodnego partnera i jego zobowiązania finansowe nie zostaną zrealizowane, możemy wpisać go do rejestru dłużników BIG. Każdy, kto kiedykolwiek miał problem ze spłatą długu wie jak niszczący jest on dla reputacji przedsiębiorcy. Dzięki pośrednictwu BIG-u możemy przymusić dłużnika do nadrobienia zaległości finansowych. Na jaką skuteczność możemy liczyć? 75%. Innymi słowy, dzięki BIG InfoMonitor możemy zmusić do spłaty długu każdego, kto jest w stanie go spłacić. Żaden rozsądny przedsiębiorca nie pozwoli wpisać siebie do rejestru dłużników.

BIG pozwala szybko sprawdzić wiarygodność zarówno firm jak i osób prywatnych. W rejestrach KRD, InfoMonitora czy ERIF zbierane są informacje o podmiotach gospodarczych zalegających z płatnościami. Myślisz, że musisz mieć dostęp do informacji niejawnych, wypełniać całe kolumny tekstu i wysyłać wniosek o dane listem poleconym? Nic bardziej mylnego! Z rejestru dłużników można korzystać w każdym miejscu świata o każdej porze dnia. Trzeba mieć jedynie dostęp do internetu. Raport o “podejrzanym” przedsiębiorcy czy firmie otrzymujemy natychmiast na nasz komputer.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.