Odpowiedzialność elektryka

W zgodzie z przepisami prawa polskiego wykonywanie instalacji elektrycznej wymaga posiadania odpowiednich uprawnień. Montaż, naprawa instalacji elektrycznej oraz dodatkowo wszelkie prace konserwacyjne i naprawcze w zakresie instalacji to czynności, które stworzyć ma możliwość jedynie bielsko elektryk. Wraz z uprawnieniami nabywa on, bowiem szereg umiejętności, które sprawiają, iż praca z instalacją pod napięciem staje się bezpieczna. Bielsko elektryk może, zatem projektować całą instalację elektryczną nieruchomości, a również planować układ poszczególnych sieci. Do jego zadań należy również montaż instalacji elektrycznych, który w każdej sytuacji musi odbywać się zgodnie ze sporządzoną dokumentacja technologiczną. Doświadczony bielsko elektryk ma możliwość też instalować i uruchamiać różnego rodzaju urządzenia i maszyny elektryczne. Jego funkcja obejmuje również regulowanie parametrów ich pracy. Zadaniem elektryka jest wykonywanie przeglądów technicznych urządzeń elektrycznych, a w razie konieczności ich konserwacja i niezbędne naprawy.

Tags: , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.