Dobry psycholog w Warszawie

Metody relaksacyjne opierają się na założeniu, że istnieje wzajemny związek między trzema czynnikami: napięciem psychicznym, czynnościowym stanem wegetatywnego układu nerwowego i napięciem mięśni. Ponieważ tonus mięśni szkieletowych można dowolnie przemieniać, stwarza to możność wykorzystania relaksacji mięśniowej dla osiągnięcia relaksacji psychicznej i dla wywarcia wpływu na funkcje narządów, kierowanych poprzez wegetatywny układ nerwowy. Dało to bazę do zaprojektowania w celach psychohigienicznych i psychoterapeutycznych rozmaitych metod relaksacyjnych, z których najbardziej znane są: metoda relaksacji progresywnej E. Jacobsona i trening autogenny J. H. Schultza. Psychoterapia.

Relaksacja progresywna.Edmund Jacobson (1948) opracował metodę systematycznych ćwiczeń polegających na rozluźnieniu mięśni wszystkich części ciała.

Trening autogenny. Stan relaksu przy jednoczesnym ograniczeniu bodźców zewnętrznych, połączony z pogrążaniem się w stan odprężenia psychicznego, używa się do oddziaływań autosugestywnych. Przy częstym powtarzaniu tego stanu wzmacnia się funkcjonowania prostej relaksacji. Ćwiczenia treningu autogennego podzielone są na wiele stopni. Trening niższego stopnia obejmuje ćwiczenia normalne; wiążąc je z zindywidualizowanymi formułkami autosugestii, osiągamy tzw. przekształcenie autogenną; trochę bardziej niełatwy i wyższy odcinek to autogenna medytacja. Dobry psycholog w Warszawie.

 

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.