Emocje na rynkach finansowych

Nieodłącznym elementem rynków takich jak giełda papierów wartościowych, czy rynek Forex, wydaje się być ryzyko. Nie należy bowiem zapominać, iż każda inwestycja związana jest z ryzykiem. W przypadku rynków finansowych dodatkowym czynnikiem związanym z ryzykiem wydają się być wielomilionowe kwoty, na które opiewają dokonywane operacje finansowe. Ważne jest też to, iż operacje, które mogą przynieść większe zyski, zazwyczaj powiązane są z większym stopniem ryzyka. Widać więc, iż emocje są nieodłączną częścią uczestnictwa w rynkach finansowych. Nie należy jednak zapominać, iż emocje nie zawsze są dobrym doradcą. Nieprzemyślane decyzje podejmowane pod ich wpływem mogą bowiem okazać się chybione, przynosząc jednocześnie spore straty. Należy również zaznaczyć, iż rynki finansowe wydają się być najczulszym barometrem nastrojów panujących w gospodarce.

 

 

Zwykle można to odczuć w związku z kryzysami finansowymi. Trudna sytuacja jednego dużego przedsiębiorstwa pociąga za sobą spadek wartości jego akcji. Może jednak spowodować znacznie gorsze efekty. Jeżeli bowiem dojdzie do paniki wśród inwestorów, wszystkie wskaźniki rynku finansowego odnotują spadek. Sytuacja taka bardzo często wiąże się z tak zwanym zjawiskiem owczego pędu. W sytuacji, kiedy silniejsi inwestorzy dokonują określonych działań na rynku, wielu mniejszych inwestorów nie zważając na żadne analizy podąża ich śladem. Sytuacja taka może przerodzić się w przesadny optymizm inwestorów, lub nawet przeciwnie, w przesadną panikę, mimo iż tak naprawdę nie ma ku niej przesłanek. Dlatego także inwestorzy działający na rynkach, takich jak giełda papierów wartościowych, czy Forex, powinni częściej ufać zdrowemu rozsądkowi niż emocjom. Opierając się o rzeczowe analizy mogą bowiem zyskać znacznie więcej.

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.