Gestalt Warszawa

Gestalt warszawa behawioralna

Innym rodzajem psychoterapii jest psychoterapia behawioralna. Ten nurt terapeutyczny reprezentują głównie J. Wolpe, K. J. Eysenck , a dodatkowo A. Bandura. W tym rodzaju terapii wszelkie zachowania świadczące o nieprzystosowaniu pacjenta, traktowane są jako zachowania nabyte przez niego w procesie uczenia się. Założenie to opiera się na jednym z priorytetowych twierdzeń behawioryzmu, według którego wszystkie zachowania człowieka, zarówno przystosowawcze, jak również nieprzystosowawcze, kształtują się poprzez mechanizmy warunkowania klasycznego, instrumentalnego oraz poprzez modelowanie. Do priorytetowych metod używanych w ramach technik behawioralnych zaliczyć powinno się przewarunkowanie, czyli wytworzenie nowych zachowań na zasadzie: desensytyzacji, awersji oraz modelowaniu. Desenstytyzacja polega na wytworzeniu nowych zachowań przez wzmocnienia pozytywne, natomiast awersja związana jest ze wzmocnieniami negatywnymi. Stosowanie technik behawioralnych w psychoterapii najczęściej idzie w parze ze stosowaniem technik poznawczych, których priorytetowym celem jest modyfikacja “aktualnego patrzenia na świat” oraz dodatkowo kształtowanie nowych wzorców zachowań. Terapię łączącą detale zarówno behawioryzmu jak i kognitywizmu, określa się mianem terapii poznawczo-behawioralnej.

 

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.