Moda dla kobiet

POGODA – to pełnia zjawisk fizycznych, którym podlega troposfera nad danym obszarem w określonym czasie. Pogodę opisuje się charakteryzując jej składniki: temperaturę i wilgoć powietrza, zachmurzenie nieba, opady oraz presja atmosferyczne, bieg oraz dynamizm wiatru. Pogoda zmienia się w cyklu dobowym i rocznym. Cechy składników wieczorowe sukienki pogody zaś klimatu są efektem działania tzw. procesów klimatotwórczych, należą do nich procesy obiegu ciepła a wilgoci w atmosferze natomiast obieg powietrza dookoła Ziemi. Przebieg tych procesów kształtowany jest za pośrednictwem czynniki klimatyczne: torebki damskie szer.geog, wielkość tudzież rozlokowanie lądów natomiast mórz, odległość od chwili morza, prady morskie, wys npm, rozkład form tudzież układ powierzchni, ciuchy roślinna oraz działalność człowieka. Szer. Geograficzna – podstawowych czynnik kształtujący klimat, zależy od momentu niej siła i trwanie naświetlania pow. Ziemi promieniami słonecznymi, odkąd czego zależą tem p. pow. i ciś. atmosf., część enerii słon. docierającej do pow. Ziemi zależy od czasu wys. Słońca ponad horyzontem, w niskich szerok. geo temp. są najwyższe. Na obszarach, dokąd wysokość Słońca ponad horyz. są niewielkie, temp. pow są niskie. Szer. Geo decyduje o strefowym rozkładzie temp. pow., ciśnienia zaś opadów atmosf. Rozkład lądów oraz oceanów – ze względu na różnice w szybkości nagrzewania się i oddawania buty ciepła przez wodę a fundament lądowe, powoduje zakłócenia w strefowym rozkładzie temp, opadów zaś ciśnień.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.