Pomoc publiczna jest niezwykle ważna.

W stosunkach międzynarodowych pomoc publiczna (znana także jako międzynarodowa pomoc zagraniczna, lub pomoc zagraniczna) jest dobrowolnym przeniesieniem rzeczy z jednego narodu do drugiego, biorąc pod uwagę, co najmniej częściowo, w celu korzystania z narodu odbiorcy. To może mieć inne znaczenie: może być podawana jako sygnał dyplomatycznego potwierdzenia bądź wzmocnienia wojskowego sojusznika, aby nagrodzić rząd do zachowania odpowiedniego przez darczyńcę, żeby poszerzyć dawców wpływów kulturowych, aby zapewnić infrastrukturę konieczną przez darczyńcę do zasobu ekstrakcji z państwa odbiorcy, bądź zdobyć inne rodzaje komercyjnego dostępu. Humanitaryzm i altruizm są jednak znaczącą motywacją do udzielania pomocy.

Pomoc publiczna może być udzielana przez osoby prywatne, przedsiębiorstwa prywatne lub rządy. Standardy ograniczają dokładnie te rodzaje przelewów, które liczą na pomoc publiczną. Na przykład, dane dotyczące pomocy muszą lub nie muszą zawierać przekazów dla celów wojskowych: przytoczę jedną instancję, USA włączyły pomoc wojskową w 1957 roku, ale już nie jest najczęściej stosowanym środkiem pomocy, “Dziennik. Pomocy Rozwojowej “(ODA) jest  opracowany przez Komitet Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Organizacja Narodów Zjednoczonych, Bank Światowy, i wielu naukowców używa DAC, figurę ODA jako swoją główną postać pomocy, bo jest bardzo łatwo dostępna i najczęściej konsekwentnie obliczona w czasie i między narodami. DAC składa się z 22 bardzo bogatych państw zachodnich uprzemysłowionych oraz UE, jest forum, na którym opracowują swoje polityki pomocy.
Pomoc publiczna i pomoc w nagłych przypadkach jest szybką pomoc podawaną ludziom w bezpośrednim zagrożeniu przez ludzi, firmy lub rządy, aby przynieść ulgę w cierpieniu, w trakcie i po sztucznych nagłych przypadkach (jak wojny) i klęski żywiołowe. Termin często niesie ze sobą międzynarodowy wydźwięk, ale nie zawsze tak jest. Jest to bardzo często odróżniane od pomocy rozwojowej przez skoncentrowaniu na złagodzeniu cierpień spowodowanych przez klęski żywiołowe lub konflikt, a nie usunięcie powodów biedy i niezaradności.
Żołnierze amerykańscy rozładowali pomoc humanitarną dla dystrybucji do miasta Rajan Kala, w Afganistanie, 5 grudnia 2009

Tags: , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.