Szkolenia BHP

System administrowania bhp – powszechnie znany skrót SZBHP to System Administrowania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oparty na jednej z standardów: PN 18001, BS 8800, OHSAS 18001 albo innej normy. W Polsce od 1999 roku, kiedy pojawiła się pierwsza edycja normy PN 18001, polskie przedsiębiorstwa (firmy, działalności jednoosobowej, spółki) rozpoczęły wdrażanie SZBHP na szerszą skalę.

Systemy administrowania BHP są w zdecydowanej większości przypadków zbudowanie na klasycznej dla administrowania jakością filozofii ciągłego doskonalenia w zgodzie z Kołem Deminga. Szkolenia bhp.

Priorytetowe szczegóły SZBHP to:

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy, Współudział pracowników, Wymagania prawne i inne, Cele ogólne i szczegółowe, Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia, Szkolenie, świadomość, kompetencje i motywacja, Komunikacja wewnętrzna, Dokumentacja systemu administrowania bezpieczeństwem i higieną pracy, Ocena ryzyka zawodowego, Nadzór nad podwykonawcami, Funkcjonowania korygujące i zapobiegawcze, Monitorowanie aktywne i proaktywne BHP, Audity wewnętrzne, Przegląd administrowania. Szkolenia.

 

Tags: , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.