Terapia behawioralna

Główne cele terapii behawioralnej.

Terapeuci behawioralni, modyfikując zachowania, mają na celu wyjątkowo:

rozwijanie zachowań deficytowych,

redukowanie zachowań niepożądanych,

generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii w czasie.

Zachowania deficytowe są to te zachowania, które uważa się za normalne i pożądane u dziecka w pewnym wieku, a które u danego dziecka występują zbyt rzadko albo nie występują wcale (na przykład. prawidłowa mowa, okazywanie uczuć, zabawa tematyczna).

Misją terapeuty behawioralnego jest kształtowanie u dziecka jak największej liczby zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu wyrachowane funkcjonowanie w środowisku. Terapia behawioralna.

Redukowanie zachowań niepożądanych tyczy się takich czynności, jak:

zachowania destrukcyjne, zachowania agresywne i autoagresywne, zachowania autostymulacyjne, zachowania rytualistyczne, zachowania zakłócające, odmawianie jedzenia, nieprawidłowe reakcje emocjonalne, nieprawidłowa mowa.

Tags: ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.