Dobry psychoterapeuta

Dobry psychoterapeuta zorientowana na proces

Jeśli wymienione powyżej szkoły psychoterapii reprezentują z reguły jednostronne podejście do pacjenta i jego problemów, o tyle pracę z zypełnym spektrum ludzkiej świadomości oferuje nam psychoterapia zorientowana na proces. Podejście to stworzone zostało poprzez dr Amy i Arnolda Mindellów na przełomie lat 70 i 80 XX wieku w Usa. Jest to dynamiczne podejście do ciała, ducha, umysłu i świata jako jedności. Terapia zorientowana na proces pozwala łączyć pracę ze snem, z relacjami, z ciałem, pracę z dużymi grupami oraz dodatkowo medytację w obrębie jednej ramy teoretycznej, co doprowadzić ma możliwość do rozwiązania takich problemów jednostki czy grupy, jak symptomy fizyczne, konflikty grupowe, problemy relacyjne, a nawet napięcia społeczne. Do zasadniczych źródeł psychoterapii zorientowanej na proces zaliczyć trzeba taoizm, szamanizm , a dodatkowo psychologię Junga. Co ciekawe, inspirowana jest też wnioskami płynącymi z najnowszych odnaleźć fizyki kwantowej. Można zaryzykować spostrzeżenie, że jako całkowicie eklektyczna metoda terapeutyczna, terapia zorientowana na proces czerpie zarówno z terapii Gestalt, psychologii Junga, terapii systemowej czy teorii komunikacyjnych.

 

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.