ELEKTRYK ROKIETNICA, POGOTOWIE ELEKTRYCZNE

Usuniemy wszelkie awarie związane z elektryką, szybko i fachowo. Posiadamy uprawnienia , a ponadto narzędzia do wykonania wszelkiego rodzaju prac od usunięcia zwarcia, wymiany bezpiecznika, podłączenia kuchenki elektrycznej, płyty indukcyjnej, płyty elektrycznej  poprzez konserwację instalacji, wykonywanie pomiarów, prób po montażu, odbiorów instalacji pod przyłącze lub licznik odbiór instalacji po odcięciu przez Zakład Energetyczny , a oprócz tego dokonywania oceny  stanu technicznego maszyn i urządzeń, wymiana skrzynki elektrycznej, skrzynki bezpiecznikowej, instalacja wyłączników różnicowoprądowych.  Wykonanym nową instalację albo zmodernizujemy już istniejącą. Zajmujemy się też montażem domofonów i video-domofonów. Zapewniamy profesjonalny serwis elektryczny na terenie Rokietnic.

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.