ELEKTRYK SZAMOTUŁY, POGOTOWIE ELEKTRYCZNE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE, USŁUGI ELEKTRYCZNE, PROTOKOŁY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, NAPRAWY ELEKTRYCZNE, AWARIA, USTERKA, SERWIS, NAPRAWA, MONTAŻ.

Usuniemy wszelkie awarie związane z elektryką, szybko i fachowo. Posiadamy uprawnienia oraz narzędzia do wykonania wszelkiego rodzaju prac od usunięcia zwarcia, wymiany bezpiecznika, podłączenia kuchenki elektrycznej, płyty indukcyjnej, płyty elektrycznej  poprzez konserwację instalacji, wykonywanie pomiarów, prób po montażu, odbiorów instalacji pod przyłącze albo licznik odbiór instalacji po odcięciu przez Zakład Energetyczny oraz dokonywania oceny  stanu technicznego maszyn i urządzeń, wymiana skrzynki elektrycznej, skrzynki bezpiecznikowej, instalacja wyłączników różnicowoprądowych.  Wykonanym nową instalację lub zmodernizujemy już istniejącą. Zajmujemy się również montażem domofonów i video-domofonów. Zapewniamy profesjonalny serwis elektryczny na terenie Szamotuły.

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.