kołdry wełniane

Z sposobów, zagrożenie dla samooceny i własnego intelektu jest znacznie niższy (Thompson, Davidson & Barber, 1995). Badanie zostało przeprowadzone na studentach z udziałem nierozwiązywalnych problemów, by przetestować oczywiste założenia spersonalizowanej teorii dotyczących motywacji i wysiłku. Wyniki pokazały, że nie było dowodów zgłoszonych zmniejszenia nakładów mimo gorszej wydajności w trakcie zadania zostały opisane jako umiarkowanie nieprosty w porównaniu z zadaniami znacznie w trudnej sytuacji. Sposobność podniesiono, że niski wysiłek nie może być odpowiedzialny za słabe wyniki uczniów w sytuacjach, które tworzą zagrożenie dla samooceny. Dwie uwagi zostały dokonane, jest taka, uczniowie mogą nieświadomie wycofać wysiłku, a drugi stwierdzając, że uczniowie mogą zmniejszyć wysiłek w wyniku wycofania zobowiązania z tego dylematu. Niezależnie od tego, która propozycja jest prawdziwa, spersonalizowanej wartości teoria zakłada, że jednostki posiadają obniżoną skłonność do podejmowania własnej odpowiedzialności za niepowodzenia (Thompson, Davidson & Barber, 1995). UŁATWIENIE UZASADNIENIA osiągnięcia w SZKOLE Podsumowując, teorie motywacyjne odzwierciedlić ducha czasów, jak i ideologię ich autorów. Różne teorie reprezentują różnorodne metafory ludzkiego działania, Kołdry wełniane podkreślają różnorodne priorytetowe procesy, i skupić się na różnorakich wyników. Podczas próby zrozumienia motywacji uczniów, przykładowo, pedagogów i naukowców, powinny być krytyczne konsumenci i prześledzić implementację teorii.Własnymi wartościami i potrzebami. Takie wynagrodzenie powinno obejmować metody oceny motywacji, a metody te są nierozerwalnie wbudowane w teoretycznych warunkach. Wreszcie, założenia teoretyczne są związane z implikacjami dla motywacyjnych interwencji. teorie, które kładą nacisk na stabilne cechy osobowości są z natury bardziej pesymistyczne w odniesieniu do interwencji (chociaż zobaczyć McClelland, 1965, 1978). Być może nauczyciele mogą znaleźć najbardziej przydatne tych teoretycznych, które podkreślają rolę środowiska społecznego w motywacji uczniów. Wśród nich, jak się wydaje, istnieje względna zgoda: motywacja osiągnięcie jakości pośród wszystkich studentów jest ułatwione przez troskliwych i bezpiecznego wspierające autentyczne relacje wśród i pomiędzy dorosłych i dzieci, w którym nacisk kładzie się na rozwój osobisty i współpracy a nie konkurencji i Porównanie społeczne, w których studenci są zachęcani do kontynuowania ich interesów , a dodatkowo do uczenia się na błędach, i na których opinie są nastawione na naukę, a nie tylko ocenę (Pintrich i Schunk, 2002). Konstrukcje między poznawcze i afektywne domeny “Aha!” wiedzę praktyczną w trakcie rozwiązywania problemu jest bardzo krótkoterminowe pozytywne emocje. Z drugiej strony, zadowolenie i radość doświadczył po zakończeniu wyzwanie matematyczne zadania są nieco dłuższe pozytywne emocje. (Przykładowo. Malmivuori, 2001) Postawy są reakcje afektywne, które zawierają stosunkowo intensywne i długotrwałe pozytywne.

Tags: , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.