Nie tak prosto być pedagogiem.

Dola nauczyciela w polskiej szkole (szkoły policealne Szczecin) stała się niedawno szczególnie ciężka. Źle opłacany, sfrustrowany, ślęczy cały czas nad papierami, zeszytami, schematami, ponadto wbijanie edukacji do głów polskiej młodzieży do radości nie należy. Nauczyciel znalazł się w ostatnim czasie w w szczególności nieciekawym położeniu – z jednej strony znajduje się pod wszechmocnym władaniem dyrektora, z którym się przecież nie dyskutuje, a z drugiej strony jego codzienność to banda rozwrzeszczanych dzieciaków. Bywa i trzecia strona – a jakże – to rodzice, którzy w ostatnim czasie przybrali szczególnie roszczeniową postawę. Zaskakująca bywa w ogólnej sytuacji rola ostatniej grupy. Dawniej rodzic stał po stronie nauczyciela – tworzyli wspólny front (informatyka Szczecin, technik bhp Szczecin). Dziś z punktu widzenia rodzica dziecko ma rację, nauczyciel natomiast kłamie, bywa pełen złej preferuje, zwyczajnie “gnębi” naszą pociechę. A także jak tu pracować? Na dodatek nieszczęsny belfer cały czas drży przed kolejną zmianą na stołku ministra wiedzy – nie wiadomo przecież jakie zmiany mogą jeszcze nastąpić.

Tags: , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.