Tajemnice Kosmosu

Ludzie od wielu wieków zerkali w niebo zastanawiając się, co znajduje się tam wysoko, gdzie docieramy tylko wzrokiem i czy jest coś więcej, coś, czego nie zauważamy. Najnowsza astronomia dała nam już wiele odpowiedzi na pytanie, czym jest i czym charakteryzuje się Wszechświat, ale tak samo dużo kwestii jest dalej nierozwikłanych do samego końca.

Jest rzeczą pewną, że w poznawaniu tajemnic Wszechświata uczyniliśmy ogromny krok naprzód. Sondy badawcze, loty astronautów, najnowsze teleskopy i hipotezy i tezy matematyczne dostarczyły nam istotną wiedzę na temat cech charakterystycznych i działania świata Kosmosu.

Wiemy już, że cały Kosmos zaistniał w wyniku tak zwanego Wielkiego Wybuchu, który wydarzył się około 14 miliardów lat temu. Znamy proces genezy gwiazd i planet, Układu Słonecznego i naszej Ziemi. Znany jest proces, jak tworzy się i ginie gwiazda, co to budzące kiedyś lęk komety, chcemy zgłębić całkowicie zagadkę czarnych dziur. Ciągle jednak nie wyjaśniliśmy wszystkich kwestii, a każde rozwiązana zagadka rodzi coraz to nowe pytania i otwiera inne kwestie do rozwiązania.

Intrygujące zagadki Kosmosu dalej domagają się odpowiedzi.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.