Wyznaczanie linii trendu

Trendy występujące na giełdzie Forex mogą mieć duże znaczenie dla osób dokonujących inwestycji na tym rynku. Stanowią one bowiem pewnego rodzaju odzwierciedlenie zachowań oraz nastrojów inwestorów, charakteryzują zatem sytuację mającą obecnie miejsce na rynku transakcji walutowych. Nietrudno więc zrozumieć fakt, iż analiza trendów jest jedną z głównych czynności dokonywanych przez inwestorów. Tendencje występujące na rynku, a w szczególności ich zmiany, mogą się bowiem okazać bodźcem do określonego rodzaju działania. Mowa tutaj oczywiście o kupnie bądź sprzedaży danej waluty. Aby jednak nauczyć się właściwego rozpoznawania trendów, uczestnicy rynku transakcji walutowych muszą najpierw posiąść umiejętności z zakresu analizy wykresów cenowych. Wyznaczanie trendów przy wykorzystaniu wykresów wydaje się bowiem być najbardziej przystępną metodą tego typu analizy.

 

 

Nie wymaga bowiem żadnych obliczeń, niezbędny jest jednak pewien zasób wiedzy oraz dodatkowo postępowanie według określonych zasad. Metody wyznaczania trendów na wykresie najłatwiej zobrazować za pomocą wykresu liniowego. Związane jest to z faktem, iż jest to najmniej skomplikowana forma wykresu cenowego. Pierwszym rodzajem trendu, który może zostać oznaczony na wykresie jest tak zwany trend wzrostowy. Sugeruje on tendencję do wzrostu kursu danej waluty. Aby wykreślić linię trendu wzrostowego, należy połączyć dwa sąsiadujące punkty minimalne wykresu. Należy to zrobić w taki sposób, aby utworzona w ten sposób prosta nie przecinała wykresu. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, należy próbować dokonać połączenia z następnym punktem minimalnym. Innym rodzajem trendu, który może zostać oznaczony na wykresie, jest trend spadkowy. Postępowanie jest tutaj analogiczne do wyznaczania linii trendu wzrostowego, połączyć należy jednak punkty maksymalne.

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.