Zaopatrzenie gastronomii

W literaturze przedmiotu można spotkać wiele, w bardzo wielu sytuacjach różniących się, definicji gastronomii. Niestety, jak dotąd, nie posiada definicji powszechnie uznanej. Wynika to głownie stąd, iż poszczególni autorzy patrzą na gastronomię i pełnione poprzez nią funkcje z różnorakich punktów widzenia. Z etymologicznego punktu widzenia termin “gastronomia” pochodzi od greckich słów: gaster – żołądek oraz nomos – prawo, i oznacza sztukę dobrego jedzenia oraz wszystko to, co może być przez człowieka skonsumowane, a wiec pokarmy nie tylko podstawowe stałe, lecz także płynne. Zaopatrzenie gastronomii.

 

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.