Ameryka Północna, cywilizacja i natura.

Generalnie jest jedynie jeden kontynent na świecie, że można śmiało powiedzieć, iż dzika przyroda oraz cywilizacja zawarły pakt o nieagresji i żyją ze sobą we względnej zgodzie. Jest to bez wątpienia Ameryka Północna, która jest miejscem wysoko rozwiniętej cywilizacji a dodatkowo totalnie niezmienionej dziczy. Jak to możliwe? głównie Ameryka Północna to duży, dość słabo zaludniony kontynent. Poza tym występuje tu głównie zaludnienie punktowe, rozłożone nierównomiernie, tak więc są również tereny praktycznie w ogóle nie zaludnione przez ludzi. Przede wszystkim dzięki tym czynnikom udało się na tym kontynencie uratować dziką przyrodę. Kolejnym czynnikiem jest właśnie bardzo wysoko rozwinięta cywilizacja, która w pewnym czasie zaczęła chronić naturę prawem oraz przede wszystkim czynem. Natura i cywilizacja tworzą tu harmonię niespotykaną nigdzie indziej i można śmiało powiedzieć, iż Ameryka Północna pod tym względem będzie ewenementem jeszcze przez bardzo długi czas. Ekspansywne polityki Azji oraz Ameryki Południowej nie pozwalają na zbudowanie takiego połączenia. Europa jest natomiast w kontekście natury tak silnie zdeformowana, że powrót do pierwotnych korzeni jest praktycznie rzecz biorąc niemożliwy.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.