Czarter jachtów Mazury

Czarter – umowa, na podstawie której odbywa się przewóz ładunków bądź osób w żegludze, transporcie kolejowym lub lotnictwie, cechująca się nieregularnością lub wręcz jednorazowością. Również wynajęcie statku, jachtu, samolotu z załogą lub bez na dany czas w celu samodzielnej organizacji transportu, podróży.

W niemal morskim wg kodeksu morskiego z dnia 18 września 2001 r.:

art. 104. Umowa przewozu ładunku może:

stanowić, że przewoźnik odda całą lub określoną część przestrzeni ładunkowej statku pod ładunek na jedną albo więcej podróży (umowa czarterowa), albo

dotyczyć przewozu poszczególnych rzeczy lub ładunku określonego według typu, ilości, miary albo wagi (umowa bukingowa).

art. 105. § 1. Umowa przewozu określa stosunek wśród przewoźnikiem a frachtującym (czarterującym lub bukującym).

Umowa czarterowa – przewoźnik obowiązany jest podstawić statek według wskazania czarterującego w miejscu odpowiednim, bezpiecznym i dostępnym bez trudności dla podejścia statku, dla jego pozostawania tam i wyjścia z ładunkiem bez przeszkód. Czarterujący ma możliwość niezależnie od tego, czy miejsce ładowania zostało w umowie zawarte, domagać się od przewoźnika – za zwrotem wszelkich związanych z tym kosztów – przeholowania lub przeciągnięcia statku z jednego miejsca na drugie, chyba że przewóz odbywa się statkiem obsługującym linię regularną.

Wynajem jachtów Mazury, czarter jachtów Mazury.

Pod względem jurydycznym czarter to umowa, której tekstem jest oddanie rzeczy do zastosowania w zamian za określone wynagrodzenie. Pod tym względem czarter wykazuje podobieństwo do umowy najmu rzeczy ruchomych uregulowanej w Kodeksie cywilnym. Powinno się posiadać także na względzie art. 750 k.c., zgodnie z którym do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się adekwatnie przepisy o zleceniu. W każdym konkretnym przypadku trzeba badać poszczególne elementy treści danej umowy i w zależności od rezultatów tej oceny dokonać właściwej subsumpcji.

W transporcie morskim występują 4 rodzaje umów czarterowych:

czarter w jedną stronę – singleczarter – ładunek w jedną tylko stronę;

czarter na podróż okrężną – ładunek w dwie strony;

czarter na podróże konsekutywne – zawiera się jedną umowę na przewóz kilku ładunków (kilku rejsów)w nieregularnym czasie, według jednolitych stawek;

czarter na czas – time czarter – umowa o przekazaniu statku wraz z obsługą, na dane miejsce,

bareboat czarter – przekazuje się statek bez załogi.

 

Tags: ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.