ELEKTRYK SZAMOTUŁY, POGOTOWIE ELEKTRYCZNE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE, USŁUGI ELEKTRYCZNE, PROTOKOŁY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, NAPRAWY ELEKTRYCZNE, AWARIA, USTERKA, SERWIS, NAPRAWA, MONTAŻ.

Jesteśmy do dyspozycji na terenie Szamotuł, od usunięcia zwarcia, zamiany bezpiecznika, podłączenia kuchenki elektrycznej, płyty indukcyjnej, płyty elektrycznej przez konserwację instalacji, wykonywanie pomiarów, prób po montażu, odbiorów instalacji pod przyłącze licznik odbiór instalacji po odcięciu przez Zakład Energetyczny dokonywania oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń, wymiana skrzynki elektrycznej, skrzynki bezpiecznikowej, instalacja wyłączników różnicowoprądowych.

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.