Sprzedaż węgla

Po raz 1szy od kilku lat kopalnie węgla kamiennego przyniosły ogromny dochód pieniędzy. Było to podyktowane ciągle rosnącymi cenami węgla na rynkach światowych. Jest to wspaniała wiadomość dla górników, natomiast nieco gorsza dla przeciętnych obywateli. Ceny węgla rosną dlatego musimy nieco się natrudzić aby znaleźć dostawcę, u którego węgiel jest nadal po okazyjnej cenie. Bardziej niż u hurtowych dostawców opłaca się szukać mniejszych firm/spółek/korporacji dostawczych. Mają one w ogromnej liczbie przypadków nie wyłącznie nieco niższe ceny, lecz też oferują dowóz oraz dodatkowo rozładunek. Duże hurtownie w większości sytuacji oferują wyłącznie sprzedaż węgla. Pomimo faktu, że ceny nieustająco pną się w górę, i tak jest to jeden z najtańszych na chwilę obecną sposobów na ogrzewanie domu. Koszty opalania węglem są kilkakrotnie niższe niż w wypadku korzystania z ogrzewania elektrycznego. Są też niższe niż przy ogrzewaniu gazowym. Nie wiadomo jednakże w jaki sposób będą kształtowały się ceny w przyszłości, powiedzmy za kilkanaście lat. Według standardów unijnych Polska będzie musiała zainwestować większe kwoty w pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, takich jak elektrownie wiatrowe, wodne czy opalane biopaliwem. Całkiem prawdopodobne, że wpłynie to jakoś w dużym stopniu też na koszty ogrzewania mieszkań podłączonych do systemów centralnych. Istnieją również plany rozpoczęcia pozyskiwania węgla ze złóż znalezionych w województwie lubelskim. Pokłady są usytuowane płytko, czyli koszt pozyskania będzie niski. Prawdopodobnie dzięki temu cena zakupu węgla w ojczyźnie będzie niższa później.

Tags: , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.