Statyka w finansach publicznych

Teraz rządy w całej Unii Europejskiej stanowczo pracują ponad wypracowaniem rozwiązań na zaistniałej sytuacji. Konieczne są oszczędności lecz to powoduje niepokoje społeczne dodatkowo jest krańcowo niepopularne. U drugiej tudzież witryny niezbędne jest też rozgorączkowanie gospodarki aby wróciła po tendencji wzrostowej. Bardzo trudno jest jednoznacznie oszacować kondycję sektora finansów publicznych w naszym kraju.

 

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.