stopy WIBOR

O około dziesięć tys. złotych spadła zdolność kredytowa 3-osobowej rodziny zarabiającej pięć tys. złotych netto, na skutek decyzji RPP. Ci , którzy  mają już decyzję kredytową lub szybko złożą wniosek, mają jeszcze szansę zmieścić się w poprzedniej zdolności.

Decyzja RPP spowodowała natychmiastowy wzrost stopy WIBOR. Wcześniej 3-stawka wynosiła 4,94%, to dziś jest to już pięć,05%. Zmiana stopy rynkowej, poza tym, że powoduje wzrost raty kredytowej, ma także inny skutek – obniża zdolność kredytową. A to oznacza, że rynek kredytów hipotecznych, czeka następna próba. Tym Wspólnie przyczyna leży po portalu władz monetarnych.

Jaki  wpływ na zdolność miała podwyżka stopy WIBOR? Przyjmijmy, że marża kredytu wynosi 1%, a rodzina jest 3-osobowa i osiąga dochód na pięć tys. złotych netto. Ich zdolność wynosiła 362 tys. zł, a po zmianie 358 tys. złotych. Oczekiwany wzrost stopy WIBOR na 5,2%, spowodowałby dalszy spadek zdolności poniżej 353 tys. zł.

Efekt jednej podwyżki RPP w sumie oznacza – zdolność kredytową niższą o około dziesięć tys. zł. Jest to oczywiście wielkość przykładowa. Gdyby tę różnicę odnieść do średniej ceny transakcyjnej mieszkania w  największych miastach Polski, oznaczałaby ona możliwość zakupu mieszkania mniejszego o około 2 metry.

1″>

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.