suknie na gody

POGODA – to wszystko zjawisk fizycznych, którym podlega troposfera ponad danym obszarem w określonym czasie. Pogodę opisuje się charakteryzując jej składniki: temperaturę tudzież wilgoć powietrza, zachmurzenie nieba, opady zaś presja atmosferyczne, bieg a dynamika wiatru. Pogoda zmienia się w cyklu dobowym zaś rocznym. Cechy składników modne sukienki pogody natomiast klimatu są efektem działania tzw. procesów klimatotwórczych, należą do nich procesy obiegu ciepła i wilgoci w atmosferze a cyrkulacja powietrza około Ziemi. Przebieg tych procesów kształtowany jest przez czynniki klimatyczne: torebki szer.geog, format i rozlokowanie lądów tudzież mórz, odległość od momentu morza, prady morskie, wys npm, rozkład form i kształt powierzchni, łachy roślinna zaś aktywność człowieka. Szer. Geograficzna – podstawowych faktor kształtujący klimat, zależy od czasu niej potęga oraz trwanie naświetlania pow. Ziemi promieniami słonecznymi, od czego zależą tem p. pow. tudzież ciś. atmosf., dawka enerii słon. docierającej do pow. Ziemi zależy od czasu wys. Słońca ponad horyzontem, w niskich szerok. geo temp. są najwyższe. Na obszarach, dokąd stopień Słońca ponad horyz. są niewielkie, temp. pow są niskie. Szer. Geo decyduje o strefowym rozkładzie temp. pow., ciśnienia tudzież opadów atmosf. Rozkład lądów oraz oceanów – ze względu na różnice w szybkości nagrzewania się tudzież oddawania buty ciepła dzięki wodę zaś rudyment lądowe, powoduje zakłócenia w strefowym rozkładzie temp, opadów oraz ciśnień.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.