Integracja sensoryczna Warszawa

Integracja sensoryczna, czyli przetwarzanie bodźców sensorycznych to skomplikowany proces, podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów (dotyk; układ przedsionkowy odbierający ruch; czucie ciała, czyli propriocepcja, węch, smak, wzrok i słuch), następnie organizuje je i interpretuje tak, by mogły być wykorzystane w celowym i skutecznym działaniu.

Wszyscy ludzie jesteśmy świadomi występowania i funkcjonowania zmysłu smaku, węchu, wzroku oraz dodatkowo słuchu. Ale znacząca większość z nas nie zdaje sobie sprawy, że nasz układ nerwowy odbiera i rejestruje dane płynące z dotyku, ruchu, siły grawitacji oraz pozycji ciała. Tak jak oczy rejestrują informacje wzrokowe i prezentują je do mózgu w celu ich zinterpretowania, tak wszystkie pozostałe zmysły posiadają receptory odbierające bodźce i przekazujące je do mózgu. Komórki znajdujące się w skórze prezentują informacje dotyczące lekkiego dotyku, bólu, temperatury oraz nacisku. Struktury w uchu wewnętrznym rejestrują ruch oraz zmiany pozycji głowy. Odpowiednie struktury mięśni, stawów , a dodatkowo więzadeł warunkują świadomość pozycji ciała. Te trzy zasadnicze zmysły leżą u podstaw rozwoju psychoruchowego dziecka. Integracja sensoryczna.

 

Tags: , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.