Praca w branży pogrzebowej

W 2010 roku w Polsce doszło do ponad 378 tysięcy zgonów, a cały rynek pogrzebowy wycenia się na około 151 milionów złotych. W Polsce obowiązują dwie formy własności cmentarzy: wyznaniowe i komunalne. Te drugie znajduje się pod opieką władz samorządowych, pierwszymi zajmują się związki wyznaniowe. Instytucje opiekujące się cmentarzami nie w każdej sytuacji znajduje się w stanie własnymi siłami wypełnić wszelkie obowiązki narzucone im przez ustawodawcę. Dlaczego część lub całość funkcji związanych z pochówkiem i zarządzaniem cmentarzem zleca się spółce zewnętrznej. O wysokości pensji w zarządach cmentarzy komunalnych decydują zapisy rozporządzenia rady ministrów. Najgorzej opłacani znajduje się dozorcy, najwyższe pensje zarezerwowane są dla kierowników. Na najniższych stanowiskach wystarczy wykształcenie kluczowe, ale kierownik musi być po studiach. Parafie zarządzające cmentarzami sam ustalają wysokość wynagrodzeń dla spersonalizowanych pracowników, same również określają wysokość opłat za usługi pogrzebowe. Zwyczajowe ,co łaska” to prawie zawsze konkretna kwota, ustalana przez proboszcza. Parafia posiada prawo pokrywać wydatki na utrzymanie cmentarza z datków wiernych, sama również musi opłacać wszystkie wydatki (energia, sprzątanie, odzież robocza dla grabarzy, i tak dalej.). Wykopanie grobu w średniej wielkości mieście nie jest tanie wręcz 600 złotych, zimą jest o kilkadziesiąt złotych drożej. Każda dodatkowa usługa, czyli murowanie grobu, przygotowanie nagrobka, przewóz trumny, doliczane są osobno.

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.