Z jakiego powodu usługa tłumaczeń są tak kosztowne, poznaj sekrety tej usługi, usługa tłumaczenia nie musi być kosztowna

Zakres działania biur tłumaczeń obejmują między innymi tłumaczenia zwykłe , w zakres tłumaczeń zwykłych wchodzi tłumaczenie dokumentów nie wymagających angażowania fachowej wiedzy z zakresu danej dziedziny. Przykłady dokumentów kwalifikowanych do tłumaczenia zwykłego to np. list, notatka, email, list motywacyjny, życiorys, tłumaczenia to teraz bardzo poszukiwana usługa.

Tłumaczenia specjalistyczne, w tej grupie znajdują się teksty, których zrozumienie i przełożenie wymagają fachowej wiedzy z danej dziedziny nauki czy biznesu. Przykłady dokumentów które zalicza się do tłumaczenia specjalistycznego to m.in. umowy cywilno-prawne, teksty naukowe, manuale.

Jako, iż kładziemy bardzo duży nacisk na jakość naszych tłumaczeń, w cenę tłumaczeń specjalistycznych wliczona jest kolejna weryfikacja przez drugiego tłumacza tak więc każde tłumaczenie sa sprawdzane przez innego tłumacza – czytaj więcej .

Tłumaczenia przysięgłe, to dokumenty w formie papierowych wydruków, opatrzonych pieczęcią a także notą, która poświadcza za ich zgodność z dostarczonym oryginałem. Dokumenty tego rodzaju mogą być opracowywane jedynie przez tłumaczy przysięgłych, tłumaczenia muszą być profesjonalne.

Jednym z kolejnych typów tłumaczeń są tłumaczenia symultaniczne, są to tłumaczenia równoległe, czyli przekład następuje w podczas wypowiedzi osoby która mówi. Ten typ tłumaczeń składa się z tłumaczeń szeptanych a także tłumaczeń kabinowych. Tłumaczenia kabinowe są najczęściej stosowane w czasie konferencji międzynarodowych i innego rodzaju spotkań, które mają wielu uczestników. Tłumaczenie tego rodzaju wymaga zastosowania sprzętu do transmisji przekładu i zaangażowania zespołu dwóch tłumaczy , którzy zamieniają się w odstępach półgodzinnych. Innym rodzajem tłumaczeń równoległych są tłumaczenia szeptane  – tzw. szuszotaż, charakteryzujące się tym, iż tłumacz szepcze do ucha siedzącego obok słuchacza, w ten sposób możliwe jest obsłużenie dwóch albo trzech osób w jednym czasie

Tags: , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.