Aminokwasy

W przypadku, kiedy chcemy wyjaśnić pojecie, jakimi są aminokwasy, musimy powiedzieć, ze są to organiczne związki chemiczne. Owe związki chemiczne zawierają w sobie zasadową grupę aminową -NH2. Przy tym zawierają one też kwasową grupę karboksylową -COOH. Często też aminokwasy są też zwane, jako sole wewnętrzne. Obecnie istnieje wiele rodzajów aminokwasów, dlatego również możemy dokonać w gronie nich pewnej klasyfikacji. Z tego również względu możemy wyróżnić przykładowo aminokwasy: łańcuchowe, pierścieniowe. Wśród tych aminokwasów istnieją również te o charakterze aromatycznym. Oprócz tego możemy także wyróżnić podział na aminokwasy endogenne, , a oprócz tego egzogenne. Ponadto aminokwasy można także rozróżnić na bazie ich charakteru , a ponadto grupy aminowej względem karboksylowej. Tutaj zatem rozróżniamy aminokwasy grupy A. Podział ten posiada miejsce ze względu na odległość, która istnieje w gronie grupą aminową, a karboksylową. Takie podziały aminokwasów są dziś w większości wypadków stosowane, , a oprócz tego sprawiają, że łatwo można je rozróżnić.

Tags: , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.