Czarter jachtów Mazury

Żaglowiec – statek wodny o napędzie żaglowym. Jednostka pływająca, której jedynym lub kluczowym czynnikiem napędowym jest jeden lub więcej żagli. Na danej jednostce przygotowanej do żeglugi zbiór wszystkich możliwych do użycia na niej rodzajów żagli stanowi jej bieżące ożaglowanie, przy czym nie wszelkie rodzaje tych żagli muszą być użyte jednocześnie.

Podział żaglowców na rodzaje jest nieprosty i wielowątkowy, w ogóle jednak żaglowce klasyfikuje się właśnie ze względu na ich żagle, a dokładniej na rodzaj osprzętu żaglowego, czyli takielunek.

Najprostszym i najmniej formalnym podziałem jednostek żaglowych jest ich podział ze względu na wielkość. Najmniejsze jednostki to żaglówki, większe to jachty, zaś największe to “prawdziwe” żaglowce. Jednakże w najszerszym rozumieniu terminu żaglowiec jest nim każda bez wyjątku jednostka, której ożaglowanie stanowi jej priorytetowy napęd. Żaglówki i jachty nazywa się również potocznie “łódkami”.

Według przepisów Polskiego Rejestru Statków każda jednostka pływająca (w tym i żaglowiec), która służy do rekreacji, turystyki, uprawiania sportu, celów szkoleniowych lub reprezentacyjnych, jest jachtem. Wynika to z faktu klasyfikacji jednostek pływających wg użycia, a nie rozmiaru.

Wynajem jachtów mazury, czarter jachtów mazury.

Żaglowce, identycznie jak pozostałe jednostki pływające, można dzielić też ze względu na liczbę ustawionych równolegle kadłubów jednostki. Charakteryzuje się jednokadłubowce, , a dodatkowo wielokadłubowce – katamarany i trimarany. W podziale tym nie uwzględnia się potencjalnych pływaków.

Żaglowce można dzielić również na rekreacyjne, turystyczne, sportowe , a oprócz tego szkolne i badawcze. W przeszłości żaglowce stosowano też w celach militarnych, transportowych oraz dodatkowo w rybołówstwie i polowaniu na duże zwierzęta morskie. Na dzień dzisiejszy wyłącznie na Dalekim Wschodzie, w Oceanii , a oprócz tego w Afryce żaglowce mają jeszcze użycie typowo gospodarcze, stanowiąc częstokroć równocześnie środek transportu , a ponadto lokal mieszkalny.

Żaglowce dzieli się też ze względu na rejon występowania na świecie, gdyż wiele rodzajów jednostek żaglowych jest charakterystycznych (zdarza się, że nawet bardzo) dla konkretnych wód. Istnieje też duża liczba rodzajów żaglowców w ujęciu historycznym, z czego kilka przykładów przetrwało do naszych czasów w postaci w pełni funkcjonalnych replik.

Jednak główny podział żaglowców to klasyfikowanie ich ze względu na rodzaj ożaglowania i ilość masztów.

 

Tags: ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.