Pompy wirowe

Pompy wirowe wykonane ze staliwa stosowane są do pompowania wody gorącej o temperaturze do około 250C , a ponadto innych medium nie wykazujących silnego funkcjonowania korozyjnego w odniesieniu do staliwa węglowego. Pompy wykorzystywane przede wszystkim do pompowania gorącej wody czystej w elektrociepłowniach. Ciśnienie tłoczenia nie powinno przekroczyć 50 bar.

Jak zbudowana jest typowa wirowa pompa pionowa? Łopatki kierownicy zamieszczone bezpośrednio za wirnikiem zapewniają osiowy wypływ cieczy. Średnica zewnętrzna obudowy pompy diagonalnej jest więc stosunkowo mała. Pompy odśrodkowe pionowe odznaczają się wyraźnie osiowym przepływem medium. Wadą pomp osiowych jest bardzo mała wysokość ssania, i związana z tym skłonność tych pomp do kawitacji (przeważnie konieczny jest tu przypływ), dużą zaletą zaś najmniejsze w porównaniu z innymi rodzajami pomp wymiary poprzeczne w przyrównaniu do wydajności oraz zdolność przepompowywania bardzo dużych objętości cieczy. Zmiana kąta ustawienia łopatek wirnika pompy, możliwa zarówno w czasie postoju, jak i w ruchu, daje najbardziej prostą i sprawną regulację wydajności pompy.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.