Zatrudnienie cudzoziemca

Zatrudnienie cudzoziemca w Polce wymaga załatwienia kilku formalności. W dniu 28 lipca 2011 roku weszło w życie Dekret Ministra Pracy również Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w celu przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na obręb Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. Obok. spośród 2011 r. Nr 155, poz. 919). Pracodawca oczekujący przyjąć do pracy Ukraińca, Białorusina, Rosjanina, obywatela Mołdowy czy Gruzji ma obowiązek zarejestrowania oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy właściwym na rzecz siedziby to znaczy miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Nasza firma pomoga zorganizować wszelkie formalności związane spośród zatrudnianiem cudzoziemca.

Tags: , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.