System Zarządzania

Młode osoby, które wybierają rodzaj studiów po zdaniu matury, mają nie da lada orzech do zgryzienia. Z roku na rok powstają coraz to nowe specjalizacje. Niełatwo obecnie przewidzieć, jakie wykształcenie będzie doceniane przez pracodawców za kilka lat. Nie da się jednakże ukryć, że na dzień obecny warto studiować, głównie, na kierunkach technicznych. Popularne stają się na dzień dzisiejszy studia na kierunku technologia żywności. Przeznaczone są one zwłaszcza dla osób, które lubiły w szkole średniej takie przedmioty, jak chemia czy biologia. Kierunek obejmuje naukę głównie przedmiotów typowo ścisłych. Tematyka wykładów obejmuje bardzo różne sprawy. Studenci z dużą uwagą poznają m.in. System Zarządzania Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności. W skrócie jest to System HACCP. Studia na kierunku technika żywności są z reguły organizowane na dwóch poziomach. A więc, po uzyskaniu dyplomu inżyniera, można zdecydować się na studia magisterskie na tym samym kierunku. Z pewnością, istnieje także sposobność wyboru innej specjalizacji. Przedmioty wykładane podczas studiów to m.in. chemia, mikrobiologia żywności, biochemia czy ochrona środowiska. Kierunek prowadzony jest na wielu uczelniach technicznych w naszym państwie, przede wszystkim na politechnikach, ale dziś można go także studiować na kilku uniwersytetach. Absolwenci technologii żywności znajdą zatrudnienie w wielu różnorakich placówkach. Mogą m.in. pracować w służbach sanitarnych czy placówkach naukowo-badawczych. Wszystko uzależnione jest od ich predyspozycji oraz dodatkowo zainteresowań.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.