Bezpieczne promienniki gazowe wyposażone w reduktory do butli.

Na dzień obecny nagrzewnice są wykorzystywane w wielu urządzeniach i w wielu sytuacjach. Gwarantują możliwie bardzo szybkie i efektywne ogrzewanie powietrza bądź powierzchni, przeto są używane w budownictwie, grzejnictwie oraz wielu innych gałęziach przemysłu. Są również wysoce wszechstronne gdy chodzi o połączenia z innymi urządzeniami – na przykład termostatami czy higrostatami. Tak używane Promienniki gazowe jeszcze są coraz popularniejsze. Jakiś czas temu swą popularnością charakteryzują się promienniki gazowe, zarówno w formie rurowej czy ceramicznej. Ciepło to koncentruje się przy posadzkach, krótko mówiąc blisko działalności człowieka, a nie unosi się ku górze pomieszczenia, jak w przypadku tradycyjnych kaloryferów. Bowiem samo powietrze nie podlega ogrzaniu. Każdy człowiek, kto co najmniej raz był w cyrku, pamięta, że w czasie zimowym ciepło w pomieszczeniu namiotu zapewniały specjalne dmuchawy, które nadmuchiwały ogrzane powietrze. Do dzisiaj takie dmuchawy są wykorzystywane, choć z większą częstotliwością zaczyna się korzystać z bardziej nowoczesnych rozwiązań, takich jak na przykład promienniki podczerwieni. promienniki gazowe jak również inne urządzenia ogrzewcze, jak chociażby nagrzewnice gazowe, mogą służyć także do ogrzewania szklarni. Nie wyłącznie ogrzewają one zatem pomieszczenie, ale biorą udział w odżywianiu roślin.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.