Dobry psycholog

Gdy psychoterapeuta łączy w swoim podejściu teoretycznym wiele nurtów, mówi się o psychoterapii eklektycznej.

Psychoterapia jest w większości wypadków krytykowana przez zwolenników NLP i psychologów behawioralnych, jako metoda terapeutyczna, której skuteczności nie udało się dowieść statystycznie, co nie do końca jest prawdą – przykładem tego jest fakt refundowania przez niemieckie AOK psychoterapii dynamicznej jako metody leczniczej – żadna inna psychoterapia nie doczekała się takiego uznania. [potrzebne źródło]Psychoterapeuci bronią się natomiast przed tymi zarzutami, twierdząc że cele i natura tej terapii uniemożliwia zbadanie jej efektów tego typu metodami, gdyż nie istnieją obiektywne kryteria określające, co można uznać za jej sukces, który za każdym razem pozostaje subiektywną oceną osób poddających się terapii. Takie podejście do oceny powoli staje się natomiast anachronizmem, głównie za sprawą coraz lepszych i skuteczniejszych metod badawczych, oceniających stan pacjenta.

Niektóre kierunki psychoterapeutyczne to: psychoanaliza, psychoterapia psychodynamiczna, terapia behawioralno-poznawcza, psychoterapia systemowa, dobry psycholog w Warszawie Gestalt, psychoterapia ericksonowska, psychologia procesu, programowanie neurolingwistyczne (nlp), analiza transakcyjna, analiza egzystencjalna, logoterapia, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach.

 

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.