Folie odblaskowe w budownictwie drogowym

Wzrost wypadków drogowych przyczynia się do konieczności lepszego oznakowania dróg. Specjaliści stają przed obowiązkiem tworzenia dróg z uwzględnieniem aktualnych założeń ruchu drogowego. Bardzo ważny elementem zmniejszającym ilość wypadków na drodze jest dobre oznakowanie dróg. Wykorzystanie do produkcji znaków drogowych folii generacji I, II, lub III pozwala na implementację optymalnej czytelności znaku w każdych warunkach technicznych i atmosferycznych. Folie odblaskowe opracowane są ze specjalnych materiałów i mają odpowiednie parametry techniczne tj. współczynnik odblasku, przyczepność do tarczy znaku, trwałość kolorów, odporność na promienie UV , a oprócz tego inne okoliczności atmosferyczne. W współzależności od generacji folie odblaskowe dzielimy na folię I generacji, II oraz III generacji. Folia pierwszej generacji używana jest szczególnie do produkcji znaków na drogi miejskie obszaru zabudowanego. Kolejna generacja stosowana jest do oznakowania stref pozamiejskich i przedmieści. W prywatnej strukturze posiada mikropryzmaty silnie odbijające wiązkę światła zarówno na krótkie jak również średnie odległości. Umożliwia różne i ekonomiczne oznakowanie dzięki jej długiej trwałości. Generacja III folii odblaskowych została zrealizowana ze szczególnym uwzględnieniem autostrad i dróg szybkiego ruchu a również dróg miejskich i miejsc niebezpiecznych. Spośród wszystkich rodzajów ten rodzaj folii odblaskowych ma najwyższy współczynnikowi odblasku.

Tags: , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.