Pies

Buldogi angielskie to stara rasa wywodząca się z linii buldogów. Buldogi wyodrębniły się z mastifów około 1100 lat temu.

Na początku XVIII wieku w Wielkiej Brytanii, w wyniku krzyżówek powstała ta rasa, niepodobna designem do dawnego buldoga i spełniająca pozostałe zadania. Od połowy XIX wieku sylwetka buldoga angielskiego uległa znacznej skonwertowaniu, upodabniając się do obecnego wzorca. Buldog stał się znacznie wyższy, szerszy, masywniejszy, o dużej głowie, zachowując krótką kufę z odkładającymi się do tyłu uszami w tzw. płatek róży. Z w pewnych sytuacjach zaczęto również odchodzić od fałd skórnych, pozostawiając wyłącznie jedną, za nosem.

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.