Urządzenia gastronomiczne

Cele- Podstawowoym celem jest na 100% obsługa wybranego segmentu rynku, niemniej jednak równie istotne są bardziej precyzyjne opisane cele, jak chociażby konkretny zwrot z kapitału w możliwie najkrótszym czasie. Wybór i hierarchia celów zależą od rodzaju domu.

. Koszty- wielkość cen musi być ściśle kontrolowana w każdej placówce gastronomicznej. Kosztami są wydatki na projekt i budowę mieszkania oraz dodatkowo aktualne wydatki na zakup surowców i energii elektrycznej oraz dodatkowo na płacenie personelu. Aktualne wydatki powinno się utrzymywać na minimalnym poziomie, a potencjalny zysk powinien być wykorzystywany na bieżącą działalność, co w końcowym efekcie pomoże zmniejszyć ogólny koszt produktu, a zatem i obniżyć cenę, którą płaci konsument. Urządzenia gastronomiczne.

. Intencja architektoniczny- pomieszczenia lokalu gastronomicznego dzielą się na część kuchenną i restauracyjną. Projekt architektoniczny powinien zatem uwzględniać specyfikę produkcji posiłków i obsługi gości , a dodatkowo odpowiednią ilość miejsca i stosowane wyposażenie obydwu rodzajów pomieszczeń.

. Obróbka surowców- droga surowców do produkcji posiłków musi być zaplanowana tak, żeby cyfra faz pośrednich, do ściągnięcia odpowiednich artykułów z magazynu do obróbki końcowej, była jak najmniejsza.

. Organizacja pracy- planowanie pracy personelu polega na określeniu funkcji i czynności wykonywanych w pomieszczeniach produkcyjnych i restauracyjnych oraz dodatkowo na wyborze najbardziej wykwintnych metod pracy.

. Higiena i bezpieczeństwo- prawie każdy lokal mieszkalny gastronomiczny posiada obowiązek nie tylko określić sposoby przechowywania żywności, standardy czystości pomieszczeń oraz dodatkowo normy bezpieczeństwa i higieny pracy, lecz także egzekwować przestrzeganie tych norm przez pracowników.

 

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.