Wentylatory oddymiające podczas pożaru

Na skuteczność zachowania kanałów wentylacyjnych wpływa zarówno parametr prac instalatorów, tym samym część spółek żąda, by składanie przeprowadzały zaświadczane drużyny montażystów. Montowane bywają też stalowe przewody do budowli instalacji oddymiających o klasie ogniowej E600. Ich struktura umożliwia odporność ogniową oraz dymoszczelność przez 120 minut, więc zdołają być używane w lokalizacjach pożarowych, których strop jest skonstruowany w trwałości ogniowej mniejszej niż REI 120. Przekazane one do struktury instalacji wentylacji oddymiającej , spełniającej zarazem role wentylacji ogólnej i oddymiającej.
Systemy oddymiające mogą służyć osłonie dróg ewakuacji , takich jak klatki schodowe i przedsionki pożarowe. W obiektach, gdzie wymagane jest jest usuwanie zadymienia prosto z obszaru strefy zagrożonej pożarem przez dach budynku, używa się nierzadko oddymianie grawitacyjne wykorzystujące klapy przeciwpożarowe oraz okna oddymiające. Schematycznie w przeciętnych budowach montuje się różne koncepcje scalające dwa style likwidowania zadymienia. O funkcji takich instalacji dla ochrony ludzi zdoła świadczyć zjawisko, że według wyliczeń Państwowej Straży Pożarnej rocznie z budynków wywodzonych jest ponad trzy tys. osób. W poniektórych budynkach zastosowanie wentylatorów oddymiających jest nieodzowne, nawet jeśli regulaminy nie stawiają takiego przymusu, dlatego że ich instalacja daje możliwość tworzenia dorodniejszych obszarów stref pożarowych lub długich przejść tudzież wyjść dla ewakuacji. Ponadto używanie instalacji oddymiającej nieraz umożliwia projektantowi spadek klasy odporności na ogień budowli.
Poprawne kodeksy definiują żądania dla oddymiającej instalacji wentylacyjnej. Instalacja wentylacji oddymiającej ma za zadanie wyciągać dym tak aktywnie, ażeby w czasie pomocnym do ucieczki mieszkańców na bronionych przejściach oraz drogach ewakuacyjnych nie napłynęło zamglenie czy też wysoka temperatura uniemożliwiająca bezpieczną ucieczkę. Potrzebuje być też zagwarantowany trwały napływ świeżego powietrza z zewnątrz uzupełniającego powietrze odpływające w czasie usuwania dymu.
Klapy przeciwpożarowe
Klapy ppoż w instalacjach mechanicznych, jeśli obejmują wyłącznie jedną strefę pożarową powinny być pobudzane mechanicznie tudzież potrzebują mieć klasę trwałości ogniowej z uwagi na szczelność ogniową i dymoszczelność E600S AA, co najmniej jak klasa trwałości ogniowej stropu. Możliwa jest kategoria E300S AA, o ile z obliczeń wynika, że temperatura dymu nie jest wyższa niż 300°C.
Zwyczajna klapa przeciwpożarowa złożona jest z zewnętrza metalowej tudzież z podzespołu odpowiedzialnego za sterowanie, jak również przegrody odgradzającej z związku odpornego na ogień.Klapy używane w systemie wentylacji pożarowej nie są wyposażone w spust termiczny. Wyjątkiem są klapy transferowe, jakie w czasie braku pożaru oraz w początkowej fazie pożaru trwają w pozycji otwartej, a gdy zachodzi zagrożenie, że pożar przejdzie do kolejnej strefy, wyzwalacz termiczny uruchamia mechanizm jej zamknięcia.
Wentylator w wentylacji pożarowej
W pewnych budynkach wentylatory oddymiające pełnią podwójną funkcję więc są stosowane także w codziennej wentylacji. Dobiera się w owym czasie wentylatory dwubiegowe ewentualnie z falownikiem. Wentylacja bytowa ma mniejsze wymogi aniżeli oddymiająca. Ważne, by wentylatorom pełniącym podwójną funkcję zagwarantować należyty sposób zasilania, należyty dla wymagań przeciwpożarowych.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.