Dobry psychoterapeuta Gestalt

Nie istnieje jednolita teoria psychoterapii co oznacza, iż nie posiada jednego stylu psychoterapii, którą posługiwaliby się kobiety i mężczyźni terapeuci. Można wyodrębnić wiele głównych orientacji teoretycznych, na bazie których stworzone były różnorakie formy psychoterapii. Psychoterapeuta opiera się więc na wybranej teorii psychologicznej i wynikającej z niej formie psychoterapii. Wybór sposobu oddziaływania zależy przede wszystkim od samego psychoterapeuty, bo przecież właściwie każdy psycholog i psychoterapeuta to głównie człowiek, który posiada prywatne preferencje, zainteresowania czy oczekiwania. Przygotowując się do swojego zawodu, psychoterapeuta poznaje i uczy się wszystkich nurtów teoretycznych i wszystkich rodzajów psychoterapii. Uczy się patrzenia na człowieka, a więc także na siebie, przez pryzmat tych orientacji. Każda teoria psychologiczna, na podstawie której stworzone były rodzaje psychoterapii, posiada swoją koncepcję rozwoju i funkcjonowania człowieka oraz dodatkowo swoją koncepcję powstawania różnego stylu zaburzeń. Psychoterapeuta decydując się na określony rodzaj terapii przyjmuje taką, a nie inną koncepcję człowieka i nią posługuje się w prywatnej pracy. Pracuje zatem przy użyciu konkretnych metod i technik , a dodatkowo w konkretny sposób widzi własnego pacjenta i jego kwestie. Podziały wśród poszczególnymi nurtami są wyraźne, a szkoły terapeutyczne różnią się w pewnych przypadkach zdecydowanie, dosyć powszechne jest jednakże, że terapeuci stosują łącznie narzędzia wywodzące się z różnorakich nurtów. Dobierają je celowo i wykorzystują tak, żeby terapia była jak najbardziej skuteczna. Dobry psychoterapeuta Gestalt.

 

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.