Psy

Boston terrier – jedna z ras psów, należąca do grupy psów do towarzystwa, zaklasyfikowana do sekcji małych psów molosowatych. W zgodzie z klasyfikacją amerykańską, należy do grupy psów użytkowych.
W XIX wieku w Stanach Zjednoczonych zostały popularne walki psów, które specjalnie do tych celów hodowano i selekcjonowano. Poszukując lepszych psów bojowych robotnicy z Bostonu krzyżowali angielskie buldogi bojowe z białymi terierami angielskimi, które dziś są rasą wymarłą. W przyszłości do hodowli bostonów dodano jeszcze domieszkę krwi buldogów francuskich.
Łatwo adaptuje się do zmieniających warunków otoczenia, towarzyski i tolerancyjny wobec dzieci (o ile nie znajduje się zbyt napastliwe.) Czujny, bez nadmiernej skłonności do szczekania , bardzo przywiązuje się do swych domowników , lecz jest zwierzakiem jednego posiadacza – jest jemu bezgranicznie oddany.
Współcześnie ta rasa jest popularniejsza w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, skąd importuje się osobniki, ażeby odświeżyć hodowle w Europie.

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.